Satış Ortaklığı Sözleşmesi

Satış Ortaklığı Sözleşmesi

Madde 1 – KISALTMALAR:
Bu sözleşme içinde bundan sonra,  satış ortağı “Ortak”, Dalis Pet Evcil Hayvan Malzemeleri “Dalis Pet”, işlemin gerçekleştiği elektronik ortam www.dalispet.com “Site”, sözleşmeye konu olan ürün ya da hizmet ise “Ürün” olarak adlandırılıcaktır.

Madde 2 – TARAFLAR:
Sözleşmenin taraflarından Site, Dalis Pet’in sahip olduğu ve işlettiği bir çevrimiçi satış sitesidir. Dalis Pet’in iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir.

Adres: İçerenköy Mah. Kartal Sk. Evren Sitesi A Blok No:21/7 Ataşehir/İSTANBUL
Tel/Faks: 0216 290 06 50
E-posta:  info@dalispet.com

Ortak bilgileri aşağıdaki gibidir.

Madde 3 – SÖZLEŞMENİN KONUSU:
Ortağın kendi web siteleri, e-posta adresleri ve diğer Internet iletişim araçları üzerine koyacağı bir bağlantı ile Dalis Pet’in sağladığı ürünlerin satışı, tarafların yükümlülükleri ve bu satış sonrası oluşan gelir paylaşımının ve ödemenin koşulları ve uyuşmazlıkların çözümlenmesi bu sözleşmenin konusunu oluşturur.

Madde 4 – YÜRÜRLÜK:
Bu sözleşme, Ortağın Dalis Pet’e üye olması ve Dalis Pet’in satış ortaklığı isteğini onaylamasıyla yürürlüğe girer. Süresi bir yıldır. Dalis Pet, sözleşmeyi istediği anda sonlandırabilir.

Madde 5 – YÜKÜMLÜLÜKLER:
5.1. Ortak, Dalis Pet tarafından kendisi için üretilen bağlantıyı web sitesi, e-posta adresi ve diğer Internet ortamlarında paylaşabilir.
5.2. Ortak, Dalis Pet tarafından kendisine verilen içerik üzerinde değişliklik yapamaz.
5.3. Ortak, Dalis Pet ve Ürün hakkında yanlış ve abartılı bilgi vermeyeceğini kabul eder.
5.4. Ortak, kendisi için verilen kullanıcı adı ve şifresini korumayı, başkalarıyla paylaşmamayı ve şifre kullanımından doğacak sorunlarda sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul eder. Tersi durumda, ortaklık ilişkisini başlatmamalıdır.
5.5. Ortak, Dalis Pet’e üye olurken verdiği bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin kullanılması sırasında, yanlış ya da eksik olarak verilen bilgiler nedeniyle doğacak zararlardan dolayı sorumlu olacağını kabul eder.
5.6. Ortak, kendi web sitelerinde, e-posta adreslerinde Dalis Pet ya da Ürün hakkında ileri sürdüğü düşüncelerin ve eklediği belgelerin sorumluluğunun kendisinde olduğunu kabul eder.
5.7. Ortak, Dalis Pet’in başkalarına da satış ortaklığı verebileceğini kabul eder.
5.8. Ortak, Dalis Pet’in satış ortaklığını tek taraflı olarak ve herhangi bir bildirimde bulunmadan sonlandırabileceğini kabul eder.
5.9. Ortak, satış komisyonu ödemesinin sadece banka hesabına yapılacağını kabul eder.
5.10. Dalis Pet, satışı ortaklığını etkileyecek her türlü değişiklik hakkında Ortağa bilgi vermeyi  taahhüt eder.
5.11. Dalis Pet, Ortak üzerinden gelen müşterilere mümkün olan her türlü desteği vereceğini taahhüt eder.
5.12. Dalis Pet, Ortak üzerinden gelen müşterilerin siparişlerini mümkün olan en kısa sürede karşılayacağını taahhüt eder.
5.13. Dalis Pet, Ortak üzerinden gelen müşterilerin siparişlerini beklenmeyen nedenlerle karşılamakta sorun yaşarsa, bu konuda Ortağa bilgi vermeyi taahhüt eder.

Madde 6 - ÖDEME KOŞULLARI:
6.1. Dalis Pet, komisyon oranlarını ve en az ödeme tutarını dilediği zaman değiştirebilir. Ortak bu nedenle herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Şu anda geçerli komisyon oranı %5, ödeme yapılacak en az tutar ise 50TL’dir.
6.2. Satış komisyonuna temel olacak tutar, ürünün Dalis Pet’deki indirimli, KDV ve kargo bedeli hariç TL fiyatıdır.
6.3. Siparişte olan ancak sağlanamayan ürünler için Ortağa komisyon ödenmez.
6.4. Müşteriden ödeme alınamaması nedeniyle iptal edilen satışlar için Ortağa komisyon ödenmez.
6.5. Müşteri tarafından cayma hakkı kullanılarak geri verilen satışlar için Ortağa komisyon ödenmez.
6.6. Her ayın sonunda, o ay yapılan satışlardan elde edilen komisyon tutarı hesaplanarak Ortağa bildirilir. Karşılıklı olarak üzerinde anlaşılan komisyon tutarı ödemeye temel alınır. En az ödeme tutarının altında kalan komisyon tutarı bir sonraki aya aktarılır.
6.7. Ödeme, Ortak tarafından düzenlenecek fatura ya da diğer geçerli ödeme belgelerinin Dalis Pet’ne ulaşmasından sonra yapılır. Ortak vergi mukellefi değilse, Dalis Pet bir gider pusulası düzenler. Vergi yasaları gereği gider pusulası düzenlenen Ortak adına ödenecek vergiler kesildikten sonra kalan net tutar Ortağın banka hesabına havale edilir 

Madde 7 – BİLDİRİM ADRESİ VE YÖNTEMİ:
Taraflar adres değişikliklerini yazılı olarak bildirmedikleri sürece sözleşmede yazılı adreslerine yapılacak bildirimler geçerli olacaktır. Bildirimler, yetkili kişiler tarafından, imza karşılığı yazılı olarak, imzalı karşı mesaj ile onaylanan faks mesajı, telgraf, alındığı karşı mesaj ile onaylanan e-posta mesajı ile yapılabilir.

Madde 8 – UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMLENMESİ:
8.1. Ortak, bu sözleşme kapsamında doğabilecek uyuşmazlıklarda, Dalis Pet’in elektronik kayıtlarının geçerli olacağını kabul eder. Dalis Pet kayıtlarına itiraz ve bunların uygun  tutulduğu konusunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
8.2. Bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul ilindeki mahkemeler ve icra müdürlükleri yetkilidir.

 

Dalis Pet Evcil Hayvan Malzemeleri                                                                                                               Satış Ortağı